Från den 11 maj och 2-3 månader framåt, kommer SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) i samarbete med Wermlandsflyg, att genomföra geofysiska flygmätningar i Södermanlands och Östergötlands län samt delar av Örebro och Västmanlands län (se karta). Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet är att kartlägga berggrunden.
Flygplanet som kommer att användas är en Commander 500S SE-LCN som kommer att vara baserat på Eskilstuna Kjula flygplats.

Läs mer: www.sgu.se/flyggeofysisk­matning

Mätområde

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild