Privatflygcertifikat (PPL)

Klubben anordnar normal en utbildning varje år.
Du läser ungefär 135 timmar, bl.a. navigation, meteorologi, flygbestämmelser, aerodynamik samt flygplans- och motorlära. Om du så önskar går teoriutbildningen även att läsa som en distanskurs. För att kunna garantera en hög kvalitet på teoriutbildningen så samarbetar vi med flygteoriskolan som bedriver teoriutbildning både som intensivkurs och på distans.
Den praktiska delen kan variera beroende på hur snabbt du lär dig manövrera planet. Den omfattar dock minst 45 flygtimmar då detta är ett myndighetskrav. Examen består av dels ett teoriprov och dels en uppflygning, båda inför Transportstyrelsen. Om du tycker att det verkar intressant med flygning så är du välkommen att boka en Introduktionsflygning eller en provlektion.

Mörkerbehörighet (NQ)
För att få flyga i mörker så krävs att man har mörkerbehörighet. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till PPL som omfattar en teorikväll och 5-10 timmars flygträning i mörker.

Under din utbildning måste du vara medlem i Eskilstuna Motorflygklubb.
För mer information är du välkommen att kontakta vår skolchef Magnus Sandqvist på mail flygskola@emfk.se

LAPL
LAPL som är en enklare form av certifikat men som kan uppgraderas till ett PPL .