EMFK – Eskilstuna Motorflygklubb – finns på Eskilstuna flygplats, ESSU (Kjula) ungefär 15 km öster om Eskilstuna centrum. Vi är en ideellt arbetande klubb vars mål är att göra det möjligt för flygintresserade att utbilda sig och flyga med motorflygplan.

EMFK har genom ihärdigt arbete byggt klubbhus, tillsynsverkstad samt hangarer. Klubben äger en välutrustad Piper PA28 Archer lll. Samt en Evektor SportstarMAX

Medlemmarna kan hyra klubbens flygplan och själv flyga till resmål inom eller utanför Sveriges gränser.

EMFK anordnar även andra aktiviteter som bl.a. flygdagar, fly-in och gemensamma utflykter. Vi samarbetar även med FFK (Frivilliga flygkåren) i övningar och uppdrag.

Adress:
Eskilstuna Motorflygklubb
Flygbasvägen 11
635 06 Eskilstuna

Mail:  styrelse@emfk.se

Kontaktuppgifter