EMFK – Eskilstuna Motorflygklubb – finns på Eskilstuna flygplats, ESSU (Kjula) ungefär 15 km öster om Eskilstuna centrum. Vi är en ideellt arbetande klubb vars mål är att göra det möjligt för flygintresserade att utbilda sig och flyga med motorflygplan.

EMFK har genom ihärdigt arbete byggt klubbhus, tillsynsverkstad samt hangarer. Klubben äger en välutrustad Piper PA28 Archer lll.

Medlemmarna kan hyra klubbens flygplan och själv flyga till resmål inom eller utanför Sveriges gränser.

EMFK anordnar även andra aktiviteter som bl.a. flygdagar, fly-in och gemensamma utflykter. Vi samarbetar även med FFK (Frivilliga flygkåren) i övningar och uppdrag.

Medlemsavgifter
Att vara fullvärdig medlem i EMFK kostar f.n. (år 2020) 3400 kr/år samt KSAK/Motorflygförbundet 530 kr/år.

I medlemsavgiften ingår en avgift för arbetsplikt 500 kr som krediteras i samband med nästa års medlemsavgift vid fullgjord arbetsplikt. Är du medlem i en annan flygklubb men vill komma och besöka oss regelbundet finns även möjlighet att vara stödjande medlem till en kostnad av 500Kr/år

Adress:
Eskilstuna Motorflygklubb
Flygbasvägen 11
635 06 Eskilstuna

Mail:  styrelse@emfk.se.
Klicka här för ytterligare kontaktuppgifter till styrelsen.