Privatflygcertifikat (PPL, LAPL)

PPL
PPL är det klassiska privatflygcertifikatet som funnits längst. Det är ett flygcertifikat som ger dig väldigt få begränsningar i ditt flygande då det inte finns någon gräns för hur tunga flygplan du får flyga och inte heller hur många passagerare du får ha ombord. Den praktiska delen kan variera beroende på hur snabbt du lär dig manövrera planet. Den omfattar dock minst 45 flygtimmar då detta är ett myndighetskrav. Examen består av dels ett teoriprov och dels en uppflygning, båda inför Transportstyrelsen. Under din utbildning måste du vara medlem i Eskilstuna Motorflygklubb. För mer information är du välkommen att kontakta oss på mail flygskola@emfk.se

Om du tycker att det verkar intressant med flygning men skulle vilja prova innan du bestämmer dig för att ta ett flygcertifikat så är du välkommen att boka en Introduktionsflygning eller en provlektion.

LAPL
LAPL är ett relativt nytt certifikat och har en minsta utbildningstid om 30 timmar. Med ett LAPL får du flyga flygplan som väger upp till 2000 kg och ta ombord tre passagerare. Det innebär att du kan flyga de vanligaste flygplanen från tillverkarna Cessna och Piper.

Flygteori
För att kunna garantera en hög kvalitet på teoriutbildningen så samarbetar vi med flygteoriskolan som bedriver teoriutbildning både som intensivkurs och på distans för information om nästa kursstart se deras hemsida www.flygteoriskolan.se .

Mörkerbehörighet (NQ)
För att få flyga i mörker så krävs att man har mörkerbehörighet. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning till PPL som omfattar en teorikväll och 5-10 timmars flygträning i mörker.

Flygpriser under utbildning
Grundpris för vår PA28 Archer III är 2200 kr/taccotimme inkl. lärararvode.
Som elev har möjlighet att betala en pilotavgift som ger ett rabatterat flygpris under 12 månader enligt följande:
3000 kr i pilotavgift, ger ett pris på 2000kr/h inkl. lärararvode.
6000 kr i pilotavgift, ger ett pris på 1800Kr/h inkl. lärararvode.