Grundpriser
SE-LDU (PA28 Archer III)
Privat flygning 1600 kr
Skolning 2200Kr inkl. Lärararvode
SE-MDO (Evektor Sportstar MAX)
Privat flygning 1200 kr
Skolning 1800Kr inkl. Lärararvode

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.