Grundpriser
SE-LDU (PA28 Archer III)
Privat flygning 1790kr*
Skolning 2390Kr* inkl. Lärararvode
SE-MDO (Evektor Sportstar MAX)
Privat flygning 1390kr*
Skolning 1990Kr* inkl. Lärararvode

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h upp till 20h/år.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h upp till 20h/år.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.

* Priset varierar beroende på aktuell bränslekostnad.