Grundpriser
Privat flygning SE-LDU 1600 kr
Privat flygning SE-MDO 1200 kr
Skolning SE-LDU 2200Kr inkl. Lärararvode

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.