Grundpriser
SE-LDU (PA28 Archer III)
Privat flygning 1680 kr
Skolning 2300Kr inkl. Lärararvode
SE-MDO (Evektor Sportstar MAX)
Privat flygning 1280 kr
Skolning 1900Kr inkl. Lärararvode

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h upp till 20h/år.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h upp till 20h/år.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h upp till 20h/år.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h upp till 20h/år.