Grundpris SE-LDU 1600 kr/taccotimme
Grundpris SE-MDO 1200 kr/taccotimme
 

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/taccotimme.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/taccotimme.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/taccotimme.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/taccotimme.