Medlemsavgiften i EMFK är f.n. (år 2023) 3400 kr/år samt KSAK/Motorflygförbundet 550 kr/år.
När vi fått din medlemsansökan så kommer vi skicka en faktura på medlemsavgiften till dig på mail.
I medlemsavgiften ingår en avgift för arbetsplikt 500 kr som krediteras i samband med nästa års medlemsavgift vid fullgjord arbetsplikt. Om du har några frågor kontakta oss info@emfk.se