Medlemsavgiften i EMFK är f.n. (år 2019) 3000 kr/år samt KSAK/Motorflygförbundet 520 kr/år.
Beloppen skall sättas i på klubbens bankgiro 742-5911.
I medlemsavgiften ingår en avgift för arbetsplikt 500 kr som krediteras i samband med nästa års medlemsavgift vid fullgjord arbetsplikt. Om du har några frågor kontakta oss info@emfk.se