SE-MDO Evektor Sportstar MAX
Årsmodell: 2011
Maxvikt: 600Kg
Motor typ: Rotax 912
Motor effekt: 100 Hk
Bränsle: 91-96 UL
Normal hastighet: 92Kt 170 Km/h
Bränslekapacitet: 120 l
Bränsleförbrukning: 17 l/h
Privat flygning SE-MDO 1200 kr/h
Skolning SE-MDO 1800 kr/h inkl. Lärararvode
(Med SE-MDO är det möjligt att skola 100% av flygtiden till ett LAPL)

SE-LDU Modell: Piper PA28 Archer III
Årsmodell: 1999
Längd: 7,3 m, bredd 10,8 m, höjd 2,2 m
Maxvikt: 1157Kg
Motor typ: Lycoming O-360
Motor effekt: 180 Hk
Bränsle: 91-96 UL
Normal hastighet: 115 Kt 213 Km/h
Lägsta hastighet: 45 Kt 83 Km/h
Bränslekapacitet: 182 l
Bränsleförbrukning: 35 l/h
Aktionsradien är: 520 Nm 960 km
SE-LDU är en nyare, mycket välutrustad med två axlad autopilot och Garmin GPS 430+530.
En väldigt trevlig maskin för längre utflykter.
Privat flygning SE-LDU 1600 kr/h
Skolning SE-LDU 2200 kr/h inkl. Lärararvode

Klubbens medlemmar har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

2000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
4000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.

Även klubbens elever har möjlighet att betala en pilotavgift.
Efter inbetald avgift har man en rabatt på båda flygplan under 12 månader enligt följande:

3000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 200 kr/h.
6000 kr i pilotavgift, ger en rabatt på 400 kr/h.