Flyglärare och PC-kontrollanter

Eskilstuna Flygskola drivs av Eskilstuna Motorflygklubb.
Vi är en DTO (Declared Training Organisation) och bedriver flygutbildning till privatflygcertifikat PPL, LAPL samt mörkerbehörighet.
Mail: flygskola@emfk.se

Marcus Johansson, Skolchef, FI
Mobil: 076-8436456
E-post: marcus.johansson@emfk.se

Christer Tallgren, FI
Mobil: 070-8383587
E-post: christer.tallgren@emfk.se

Hans Jörnén, FI, PC
Mobil: 070-747 07 68
E-post: hans.jornen@emfk.se

John Burman, FI
Mobil: 072-4481902
E-post: john.burman@emfk.se

Magnus Sandqvist, FI
Mobil:
073-087 15 88
Mail: magnus.sandqvist@emfk.se

Torsten Johansson, FI
Mobil: 070-7438050
E-post: torsten.johansson@emfk.se