Under rådande situation efter utbrottet av Covid 19 (Corona) har den Europeiska luftfartsmyndigheten (EASA) kommit ut med information till medlemsländerna gällande undantag för personliga behörigheter.

Detta gäller då det som en direkt följd av SARS-CoV-2 (Corona) inte går att uppfylla kraven för förlängning av certifikat och behörigheter. Sverige har utifrån detta fattat ett undantagsbeslut som endast omfattar giltiga behörigheter per den 30 mars 2020

Transportstyrelsen har fattat beslut om ytterligare undantag rörande personliga behörigheter inom Del-FCL och Del-MED. Undantaget omfattar verksamhet som inte styrs av Del-ORO och kommersiella certifikat. Under vissa förutsättningar finns det nu möjlighet för innehavare av icke-kommersiella flygcertifikat (LAPL, PPL, SPL och BPL) samt flygläkare att ansöka om undantag från kraven för förlängning av personliga behörigheter.

Läs mer på: transportstyrelsens hemsida.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild