Allmän information till brukare av Västerås CTR och Sektor Västerås

ACR och ATS Västerås har flygsäkerheten som högsta prioritet. ATS Västerås har begränsade personalresurser sedan en tid och situationen avspeglar sig på våra öppethållningstider. Tyvärr kommer vi från och med den 1a april vara tvungna att öppna då det med största sannolikhet redan finns en ansenlig mängd trafik i det luftrum som blir Västerås CTR och Sektor Västerås. För att denna procedur ska kunna ske kontrollerat och säkert krävs en del åtgärder som vi behöver er hjälp med.

  • Kontrollera NOTAM för våra öppethållningstider. De publiceras normalt på torsdagen för kommande vecka. Våra öppethållningstider kan skilja mellan dagar och veckor sinsemellan.
  • Flyg på färdplan och aktivera VFR-färdplan och inhämta transponderkod hos FDO på telefonnummer 08-585 545 05 innan start. Om alla har en tilldelad transponderkod kan vi identifiera er vid öppning och öppningen blir smidigare för er och oss.
  • Lyssna på 130.605, vi kan öppna andra tider utanför publicerad öppethållning för exempelvis ambulansflyg. Vi kan även ge information på frekvensen innan öppning. Flygledare kommer att lyssna på frekvensen och försöka få sig en bild av verksamheten i god tid innan öppning. Lyssna och blindsänd enligt gängse rutin på Västerås Radio.
  • Eftersträva och planera er flygning att inte beröra CTR eller Sektor Västerås vid öppning och 15 minuter dessförinnan. Vid behov kan FL be er landa ner eller lämna CTR och Sektor Västerås tillfälligt.
  • De flygsportsektorer som i samband med ATS öppning som kommer att omfattas av CTR och/eller Sektor Västerås kommer utlånas restriktivt. Planera er aktivitet därefter.

Vi ber er följa ovan punkter för att vi ska kunna ge er den bästa servicen med flygsäkerheten som prioritet ett. Vi arbetar hårt med bemanningen för att kunna utöka ATS öppethållningstider. Hoppas på er förståelse och efterlevnad.

Med vänliga hälsningar CO ATS Västerås

Angående VFR-trafik när Västerås TWR är stängt

När Västerås TWR har stängt är det Sweden Control 129,180 som är informations- och SAR-ansvarig för luften från GND inom Västerås CTR sidogränser. 

Vi på ATCC Stockholm sektor 8 (129,180) hanterar även sektorn över Västerås 4.5ft upp till FL285 vilket gör att vi tidvis har mycket annan trafik på frekvensen. 

För att möjliggöra att Sweden Control, när Västerås är stängt, ska kunna hantera både IFR- och VFR-trafik i sektorn på ett säkert sätt så skulle det underlätta om Du som flyger VFR från ESOW kan:

Aktivera och avsluta din VFR-färdplan på marken till FDO på 08-585 54505.

När du aktiverar din VFR-färdplan med start ESOW kommer du dessutom att få en transponderkod, som ska motläsas.

Vi kommer i begränsad omfattning kunna ge VFR- eller IFR-klarering i kontrollerad luft om trafikbelastningen blir för hög.

Mvh

ATCC Stockholm gm


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild