Det väntas ca. 4 000 personer till den årliga
Korvfestivalen i Stallarholmens Gula Industrihus.

Plogad bana på 30 cm is, läs vidare …

Fly-In på is 2018-03-10 Stallarholmens Korvfestival

 

 

Kategorier: Nyheter