Nu i helgen (13-14/5) kommer det att pågå avancerad flygträning på flygplatsen. Flygningarna kommer att ske i boxen på bilden här ovan.

Omfattning AVA- sektorn

Koordinaterna för ava-boxen är följande:
N59°16’31.7″ E016°42’47.3″  (LX NDB)
N59°19’20.0″ E016°51’50,0″  (TOBO)
N59°22’21.4″ E016°51’08.2″  (WP NO)
N59°22’10,9″ E016°40’56,2″  (WP NW)

Villkor för nyttjande av sektorn

Under Västeråstornets öppethållningstider gäller följande:
Höjd inom sektorn är enligt överenskommelse varje dag, normalt 5000 ft MSL.
I enstaka fall kan högre höjd ges, då ska hänsyn tas till aktuell TRL.
Innan sektorn får disponeras ska telefonkontakt tas med Västeråstornet
på telefonnummer 021-80 00 20. Transponderkod kommer då tilldelas varje flygning.

Under flygning ska även passning ske på Eskilstunas frekvens 126,850.

Vid behov eller då IFR-trafik på tidtabell passerar/trafikerar ESOW och ESSU kan
sektorn tas tillbaka med kort varsel eller sänkas till 1500 ft.

Öppethållningstiden för Västeråstornet är planerad till 08.00 – 16.00 lokal tid, både lördag 13/5 samt söndag 14/5. Vid flygning utanför dessa tider säkerställ ändå via Västeråstornet 021-80 00 20 om de är på plats eller ej.

Utanför Västeråstornets öppethållningtid gäller alltid att flygning inom AVA-sektorn skall ske i okontrollerad luft.

Telefon till ansvarig på plats, 070-5720693
Kategorier: Nyheter