EMFK är nu en stolt ägare av en närmast ny
Evektor SportStar Max.

Ett 2-sitsigt flygplan i LSA klassen med en totalvikt
på 600kg som man flyger med ett
PPL eller LAPL certifikat......
Årsmöte
2019-03-31 KL13:00
Lördagen den 4 maj
är det dags för årets arbetsdag
10-12 maj gästar konstflygförbundet
ESSU och Eskilstuna Motorflygklubb

Viktig Information om ESOW
och sektor Västerås.
Se information på anslagstavlan

Viktig Information om ESOW
och sektor Västerås.
Se information på anslagstavlan
eller under nyheter på vår hemsida

Slider